آثار حضرت آیت الله حاج سید روح الله خاتمی

null

“ آينه مكارم “

شرح دعاي مكارم الاخلاق امام سجاد (ع)

چاپ اول : پائيز ۱۳۷۶

شمارگان : ۳۰۰۰ جلد

تعداد صفحات : ۶۱۲

ناشر : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

null

“ روزه راستين “

شرح دعاهاي روزهاي ماه مبارك رمضان

گردآوري و تنظيم : مؤسسه خيريه فرهنگي بقيه ا… الاعظم (عج) اردكان

چاپ پنجم : پائيز ۱۳۷۹

شمارگان : ۵۵۰۰ جلد

تعداد صفحات : ۱۷۶

ناشر : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

null

“ روح باران“

فرهنگ گفتار آيت الله سيد روح الله خاتمي

تدوين: دفتر پژوهش خانه فرهنگ خاتمي

چاپ اول : ۱۳۸۷

شمارگان : ۳۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات : ۳۳۶

ناشر : انتشارات خانه فرهنگ خاتمي

آثار درباره حضرت آیت الله حاج سید روح الله خاتمی

null

“ تنديس دينداري و فرزانگي “

پژوهشي تحليلي در زندگي اسطوره پرفروغترين چهره تابناك روحانيت روشن ضمير

حضرت آيت الله سيد روح الله خاتمي (قدس سره)

تأليف : محمد رسول دريايي

ناشر : مؤلف

تاريخ انتشار : ۱۳۸۰

شمارگان : ۳۰۰۰ جلد

تعداد صفحات :۷۸۴

null

“ يادنامه خاتمي “

مجموعه مقالات علمي و تحقيقي در بزرگداشت

آيت الله حاج سيد روح الله خاتمي (ره)

گردآورنده : محمد تقي فاضل ميبدي

ناشر : مؤسسه معارف اسلامي امام رضا (ع)

تاريخ انتشار : بهار۱۳۷۶

شمارگان : ۳۰۰۰ جلد

تعداد صفحات : ۸۶۴

null

“ زاهد روشنفكر“

مجموعه گفتارها و نوشتارهاي بيستمين سالياد آيت الله حاج سيد روح الله خاتمي                                                                           

تدوين و تنظيم : عليرضا تابش

تاريخ انتشار : بهار ۱۳۹۰

شمارگان : ۲۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :۲۱۶