تنها شخصی كه در اردكان یزد در خطبه‌های نماز جمعۀ خود در ركعت بعد از حمد سورۀ جمعه و در ركعت دوم بعد از سوره حمد سورۀ منافقون را قرائت می‌كردند حضرت آیت‌الله خاتمی بودند. ایشان به عنوان محور مبارزات، مردم اردكان را به انقلاب و راهپیمایی و تظاهرات دعوت می‌كردند. هنگامی كه به سمت امام جمعۀ يزد منصوب شدند از اردكان به یزد مهاجرت كردند همۀ مردم اردكان به سر و سینه می‌زدند و اشك می‌ریختند و از مهاجرت ایشان بسیار ناراحت و متأثر بودند.

مدرسۀ علمیۀ اردكان كه خرابه‌ای بیش نبود با وجود آیت‌الله خاتمی به یك حوزۀ علمیۀ مهم و حیاتی برای مردم اردكان تبدیل و باعث خوشحالی مردم مؤمن و متعهد این شهر شهیدپرور شد.

این عالم ربّانی قرائت قرآن را در كلیّۀ مساجد برقرار كرد و شاگردان زیادی از حضور ایشان استفاده كردند و به درجات عالی رسیدند. و مردان زیادی با حضور آقای خاتمی در كلیۀ مساجد حمد و سورۀ خود را تصحیح كردند.

ایشان در مسجد كوشك نو اردكان به مدت ۲ ماه هم صبح و هم بعد از مغرب به منبر می‌رفتند و در مدح و ثنای سرور شهیدان سخنرانی و مدیحه‌سرایی می‌كردند. ایشان مردم را به عبادت و نماز اول وقت سفارش می‌كردند. شبها به علت تاریك بودن همیشه دو نفر ایشان را همراهی می‌كردند گاهی آقای حاج میرزا هادی و گاهی آقای حاج حسین نوّاب چراغ را همراهشان می‌آوردند.

آیت‌الله خاتمی همیشه پیاده به خارج شهر و صحراها می‌رفتند بدون اینكه كسی ایشان را همراهی كند.

كسی در اردكان عالم‌تر از ایشان نبود. هنگام وضو گرفتن ایشان، مردم متحیّر و به تماشای ایشان مشغول می‌شدند. هنگامی كه آقای حاتمی به منبر می‌رفتند پسر ۴ سالۀ ایشان آقای سیّد محمّد خاتمی كنار پدر و دوشادوش پدر بودند و تعالیم دینی را فرا می‌گرفتند.

آقا در زمان چیدن میوۀ درختان كه محصول آن انار بود خود به كمك باغبانان می‌رفتند. از آتش در زمستان به نحو شایسته‌ای استفاده می‌كردند به طوری كه هیزم را كه می‌سوخت ایشان آب روی آن می‌ریختند و از آن زغال تهیه و از زغال آن هم استفاده می‌كردند.

ایشان با بچه‌ها بسیار ملایم بودند و همیشه آنها را به آمدن به مسجد دعوت می‌كردند. با خانوادۀ شهدا صمیمانه و خیلی گرم برخورد می‌كردند و شهیدانی كه آقای خاتمی را می‌شناختند و آرزوی شهادت داشتند قبل از شهادت خواب آقای خاتمی را دیده بودند.

من خودم كه اگر مورد قبول حق تعالی باشد مادر ۲ شهید هستم و هیچ آرزویی جز شهادت پسرانم در راه حق نداشتم و هر دو شهیدانم و همچنین خودم خواب آن بزرگوار را دیده‌ام.