زمان شاه كه آقا به مشهد مشرف شده بودند عده‌ایی از اهالی اردكان هم در مشهد بودند. در مسجد گوهرشاد نماز جماعت باعظمتی برپا می‌شد ولی آقا از خواندن نماز جماعت امتناع می‌ورزیدند. وقتی از ایشان سؤال شده بود كه چرا شما در جماعت باشكوه شركت نمی‌كنید آقا فرمودند بعدها خواهید فهمید و ما بعد از پیروزی انقلاب متوجه تیزبینی و هوش سرشار سیاسی ایشان شدیم كه آن امام جماعت در لباس روحانی و خود آدم عوضی‌ای بود.