خانه فرهنگ خاتمي مكاني است كه به نام و ياد حضرت آيت الله خاتمي(ره) مزيّن است و حضرت ايشان روزگاري نه چندان دور در اين مكان (باغ صدرآباد) زندگي مي كرده اند.

اين فضا و مكان به عنوان خانه آيت ا… خاتمي يادآور خاطرات و درس هاي بزرگي براي مردم اردكان مي باشد. مردمي كه صميمانه به خاتمي عشق مي ورزند و آن رادمرد نيز بعنوان يك معلم و خدمتگزار بي منت زندگيش را وقف خدمت به آنان كرده بود. در يك كلام مي توان گفت خانه خاتمي خانه مردم بود. اما خانه مسكوني ديروز، امروز به مجموعه اي فرهنگي تبديل شده است، مكاني كه امروز شكل و قالبي متفاوت با ديروز دارد.

در اولين سالهاي پس از رحلت آيت ا… خاتمي، خانواده ايشان در اين فكر بودند كه اين سري را به يادماني براي آن بزرگوار تبديل نمايند. مشورت و پيگيري هايي بعمل آمد كه حتي المقدور همان ساختار و همان بافت حفظ شود ولي به علت قدمت و فرسودگي بيش از حد ساختمان و دخل و تصرفهاي ناسازگار با بافت اوليه بنا، حفظ آن ميسر و معقول نبود.

از آنجا كه هر اثر مادي از فكر و روحي هويت مي پذيرد و ارزش يك اثر به تفكر و نيتي است كه آن اثر را به وجود مي آورد، اين مكان نيز متأثر از هويتي ارزشمند است كه فضاي آن با ارزش ها و روح متعالي آيت ا… خاتمي (ره) پيوند مي خورد.

انديشه ي بلند و شخصيت و منش والاي ايشان، خانواده آيت ا… خاتمي را برآن داشت تا براي ترويج و استمرار خدمات و افكارشان و ماندگاري نام و يادشان «خانه فرهنگ خاتمي» بنا شود.

اين مجموعه با كسب اجازه از محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي و با مدد از روح بلند و تابناك مرحوم آيت ا… خاتمي و با پيگيري هاي خالصانه جناب آقاي سيد علي خاتمي براي اعتلاء فرهنگ اسلام و ايران و استفاده مردم شريف اردكان بنا شده است.

اين طرح در مساحتي بالغ بر ۳۵۰۰ متر مربع و با زيربنائي بالغ بر ۱۲۵۰ متر مربع شامل موزه و گالري اصلي، سالني كوچك براي نمايشگاه و راهروهاي سرپوشيده و باز و فضاهاي خدماتي و سرويس مناسب اجراء و به بهره برداري رسيده است.

پس از شروع اين طرح، هماهنگي و پيگيري شد كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز فرهنگسرا و مجتمع فرهنگي مصوبش را در اردكان و در جوار خانه فرهنگ خاتمي احداث نمايد. آن طرح نيز در زميني به مساحت حدود ۷۰۰۰ متر مربع و با زيربنا و ساختماني بالغ بر ۳۰۰۰ متر مربع شامل كتابخانه، سالن اجتماعات، بخشهاي اداري و آموزشي و عرضه محصولات فرهنگي و فضاهاي خدماتي و سرويسهاي مناسب احداث شده است.

لازم به يادآوري است كه اين دو مجموعه يعني «خانه فرهنگ خاتمي» و «مجتمع فرهنگي هنري اردكان» از نظر مالكيت، ورودي ها، تأسيسات و روابط دروني كاملاً مستقل مي باشند. اما در طراحي سعي شده است هر دو مجموعه از نظر بصري و هم از نظر ارتباطي و كاركردهاي طرح مكمل و يكپارچه باشند.

طراحي «خانه فرهنگ خاتمي» توسط گروه مشاورين طرح و با مسئوليت آقاي مهندس احمد فرازمند انجام شده است. پيمانكار اجراي طرح را شركت ساختماني پي و پل و آقاي مهندس زنجاني برعهده داشته اند و سرپرست اجراي طرح و مسئول كارگاه و اتمام پروژه، آقاي خسرو موسوي بوده اند.

نيت بانيان و گردانندگان اين مجموعه فرهنگي حركت در مسير ترويج انديشه، منش و سلوك خاتمي است و سخت بر اين باورند كه خانه فرهنگ خاتمي به عنوان يك كانون فرهنگي غيردولتي و با مشاركت مردم و حضور به خصوص جوانان و نوانديشان برقرار و پايدار مي ماند.

امروز پس از گذشت بيست سال از رحلت آيت ا… خاتمي، از پيشگاه حضرت باريتعالي استمداد مي طلبيم كه به ياري شاگردان، مريدان و فرزندان معنوي ايشان بتوانيم در انجام خدمتي شايسته وديني و فرهنگي، موفق و قدردان الطاف مردم مؤمن، قدرشناس و نجيب اردكان و استان يزد باشيم و به سوي عزيزان و بزرگاني كه به گستردگي معلومات، فقاهت، روشن بيني، طبع و روح لطيف، ساده زيستي، مردمي بودن و حسن خلق حضرت آيت ا… خاتمي ايمان و باور داشته اند دست ياري دراز مي كنيم، تا ما را در اين كار مهم و ترويج منش و ارزشهايي كه ايشان در طول دوران زندگي پربارشان به دنبال تحقق آنها بودند ياري نمايند.