۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر  ||   فارسی   ||   English
  Skip Navigation Links  

گاه‌شمار

 

نادر پيري اردكاني

 

16/3/1285  (شب دهم رمضان 1324 ه .ق) تولد آيتالله سيّد روحالله خاتمي. مفاخر يزد، ج 1، 260.

   

 

      1301  عزيمت به اصفهان و تحصيل در مدرسة صدر در سن 17 سالگي. مفاخر يزد، ج 1، 261.

 

      1314   بازگشت از مدرسة صدر اصفهان به اردكان. دانشنامة مشاهير يزد، ج 1، 513.

 

17/5/1314   ازدواج با حاجيه خانم سكينه ضيايي اردكاني. شناسنامة آيتالله خاتمي.

 

30/10/1316 تولد اولين فرزند، حاجيه خانم بيبي فاطمه خاتمي والدۀ مكّرم شهيد محمّدحسن خليلي. شناسنامة آيتالله

 

 

خاتمي.

 

8 / 9/1319  تولد دومين فرزند، حاجيه خانم بيبي خديجه خاتمي والدة مكرم آقاي محمدرضا تابش نمايندة اردكان در مجلس

 

 

شوراي اسلامي. شناسنامة آيتالله خاتمي.

 

21/ 7/1322  تولد سومين فرزند، حجتالاسلام و المسلمين سيّد محمّد خاتمي رئيسجمهوري ايران در دورههاي هفتم و

 

 

هشتم. شناسنامة آيتالله خاتمي.

 

30/7 /1326  نگارشنامه به حجهالاسلام حاجسيدعلي محمد وزيري باني كتابخانه وزيري. سيماي فضيلت، 276.

 

 

16/12/1327  تولد چهارمين فرزند، خانم بيبي مريم خاتمي همسر حجه الاسلام و المسلمين محمدعلي صدوقي امام جمعه

 

يزد. شناسنامة آيتالله خاتمي.

 

15/3 /1332  تولد پنجمين فرزند، مهندس سيدعلي خاتمي رئيس دفتر رياست جمهوري دوره هشتم. شناسنامة آيتالله

 

 

خاتمي.

 

19/ 1/1334  راهاندازي مراسم در يزد و اردكان براي تنوير افكار عمومي نسبت به حكومت ستم شاهي. ياران امام به روايت

 

 

اسناد ساواك، 186.

 

12/5/1338  تولد ششمين فرزند، دكتر سيدمحمدرضا خاتمي نائبرئيس مجلس شوراي اسلامي (دوره ششم). شناسنامة

 

 

آيتالله خاتمي.

 

          1340   ديدار با امام خميني (قدس سره). خاتميها، 45.

 

22/8/1341  تلگراف به محمدرضا شـاه جهت اعتراض به انجمنهاي ايالتي و ولايتي بـه تشخيص مراجع تقليد. سند مكتوب

 

 

موجود نزد آقاي نادر پيري اردكاني.

 

22/8/1341  نامه به حضرت آيتالله گلپايگاني، بهسبب مسامحه دولت علم در الغاء تصويبنامه غير قانوني انجمنهاي ايالتي و

 

 

ولايتي. اسناد ساواك، ج 1، 19.

 

22/8/1341  تلگراف به حضرات آيات عظام گلپايگاني، خميني و شريعتمداري درباره تصويبنامه انجمنهاي ايالتي ولايتي. اسناد

 

 

انقلاب اسلامي، ج 2، 39.

 

18/2/1342  نامه آيتالله خاتمي بههمراه جامعه روحانيت اردكان به محضر حضرت امام خميني (قدس سره) و پيام تبريك عيد

 

 

سعيد غدير و ابراز تأسف و همدردي به خاطر پيشامدهاي ناگوار مدرسه فيضيه قم. همراه با خورشيد، 56.

 

22/2/1342  نامه جامعه روحانيت اردكان به امام درباره فاجعه مدرسه فيضيه قم. اسناد انقلاب اسلامي، ج 3، 80.

 

31/5/1342  اعتراض جامعه روحانيت ايران از جمله وي به انتخابات فرمايشي به منظور حمايت از ملت مسلمان ايران. ياران امام

 

به روايت اسناد ساواك، ج 2، 14ـ 15.

 

31/5/1342   اعلاميه درباره تحريم انتخابات دوره 21 مجلس شوراي ملي. اسناد انقلاب اسلامي، ج 3، 95.

   

     1342    ديدار با حضرت آيتالله سيّدعلي خامنهاي در اردكان. يادنامة خاتمي، 32.

 

         1344   تأسيس اولين كتابخانه عمومي اردكان به نام فقيه عالي قدر حضرت آيتالله العظمي فاضل اردكاني. همراه با       

 

خورشيد، 106.

 

25/5/1344  تولد هفتمين فرزند، بيبي زهرا خاتمي همسر آقاي جمال قضاوتي دادستان انقلاب اسلامي يزد. شناسنامة آيت

 

 

الله خاتمي.

 

22/11/1344 اجازهنامه حضرت امام خميني (قدس سره) بابت اخذ وجوه شرعيه از قبيل مظالم و مجهول المالك، زكات و سهم

 

 

امام. صحيفة امام، ج 2، 69.

 

           1356  برگزاري اولين مجلس ختم در مسجد جعفرزاده اردكان به مناسبت شهادت سيدمصطفي خميني. تاريخ اردكان،

 

 

ج1، 426.

 

           1357  برگزاري تظاهرات و پخش اعلاميه بهمناسبت چهلم كشته شدگان تبريز. شهيد صدوقي، عملكرد، مبارزات،

 

 

ديدگاهها، 159.

 

19/2/1357  صدور اعلاميه به منظور بزرگداشت اربعين شهداي يزد، جهرم، قم، اهواز و تبريز. تاريخ اردكان، ج 1، 429.

 

19/2/1357  برگزاري مجلس چهلم كشته شدگان يزد در مسجد جامع اردكان. شهيد صدوقي، عملكرد، مبارزات، ديدگاه ها، 178.

 

19/5/1357  صدور اعلاميه اعتراض آميز مبني بر فاجعه كشتار مردم شيراز. ياران امام به روايت اسناد ساواك، 297.

 

25/5/1357  اعلاميه همراه جمعي از علماي يزد عليه جنايات رژيم شاه در اصفهان، شيراز و ديگر شهرهاي كشور. اسناد انقلاب

 

اسلامي، ج 3، 362 ـ 364.

 

27/5/1357  صدور اعلاميه مبني بر به شهادت رساندن و زخمي كردن عده‌اي از مردم اردكان توسط مأموران رژيم شاه و

 

درخواست وي از مردم جهت حفظ پايداري و تداوم مبارزه. اسناد انقلاب اسلامي، ج 2، 333 ـ 334.

 

28/5/1357  صدور اعلاميه اعتراضآميز وي بههمراه حجهالاسلام اعرافي درباره بهآتش كشيده شدن سينما ركس آبادان. تاريخ

 

 

اردكان، ج 1، 452.

 

        1357  صدور اعلاميه خطاب بهرؤساي جمهوري سوريه و ليبي مبني بر مفقود شدن امام موسي صدر. تاريخ اردكان، ج 1،

 

 

492.

 

       1357  نام وي به همراه ديگر علماء و روحانيون يزد به جمشيد آموزگار در اعتراض به رويه شاه در برخورد با مردم. اسناد انقلاب

 

اسلامي، ج 3، 377 ـ 378.

 

6/7/1357  تلگراف به عبد الحليم محمود رئيس جامعه الازهر مصر به واسطه اعمال نارواي حكومت عراق نسبت به مراجع بزرگ

 

ديني از جمله حضرت آيتالله العظمي خميني(ره). همراه با خورشيد، 138.

 

15/6/1357  برگزاري اولين نماز عيد فطر در بيابانهاي اطراف اردكان. تاريخ اردكان، ج 1، 456.

 

 

24/6/1357  صدور اعلاميه به منظور بزرگداشت هفتمين روز شهداي 17 شهريور. تاريخ اردكان، ج 1، 510.

 

مهرماه 1357  تلگراف به رئيس جمهوري فرانسه درباره تبعيد حضرت امام خميني (ره) به آن كشور. اسناد انقلاب اسلامي، ج

 

2، 384.

 

9 /7/1357  تلگراف به هواري بومدين رئيس جمهوري وقت الجزاير نسبت به رفتار ناجوانمردانه حكومت عراق با حضرت امام

 

خميني (ره) و فقدان اسفناك حضرت امام موسي صدر در ليبي. همراه با خورشيد، 139.

 

9/ 7/1357  تلگراف به احمد حسن البكر رئيس جمهوري نسبت به رفتار نامناسب با حضرت آيتالله خميني (ره). همراه با

 

 

خورشيد، 140.

 

14/7/1357  ارسالنامه به حضرت امام خميني (قدس سره) جهت حمايت و پيروي از ايشان. همراه با خورشيد، 141.

 

14/7/1357  تلگراف به رئيس جمهوري فرانسه جهت تحت فشار قرار ندادن حضرت امامخميني (قدس سره) و ادامه مبارزات

 

 

نجات بخش ايشان. همراه با خورشيد 142.

 

24/7/1357  تعطيلي بازار اردكان به فرمان وي به منظور بزرگداشت اربعين شهداي 17 شهريور در شهر اردكان. تاريخ اردكان، ج

 

1، 509.

 

24/7/1357  برگزاري مراسم ترحيم شهيد سيدمصطفي خميني در مسجد جامع اردكان. ياران امام به روايت اسناد ساواك، 419.

 

 

 8/8/1357   ارسال تبريك به مناسبت آزادي آيتالله منتظري و آيتالله طالقاني از زندان. تاريخ اردكان، ج 1، 519.

 

13/8/1357  صدور اعلاميه مبني بر تعطيلي عمومي و درخواست اجتماع مردم در مسجد جامع. تاريخ اردكان، ج 1، 522.

 

22/9/1357  پايين كشيدهشدن مجسمه شاه در ميدان شهر اردكان به رهبري ايشان. شهيد صدوقي و انقلاب اسلامي، 53.

 

 

5 /10/1357  دعوت از ادارات و سازمان‌هاي دولتي براي همبستگي با مردم. تاريخ اردكان، ج 1، 556.

 

26/10/1357 صدور اعلاميه و محكوم كردن بختيار به جهت ممانعت از ورود حضرت امام خميني (ره). همراه با خورشيد، 156.

 

8/ 11/1357  صدور اعلاميه مبني بر سرباز زدن از اقدامات خود سرانه نسبت به عمال حكومت. تاريخ اردكان ،ج 1، 574.

 

8 /11/1357  صدور اعلاميه مبني بر دعوت از مردم جهت برگزاري راهپيمايي بزرگ. تاريخ اردكان، ج 1، 571.

 

10/11/1357 تلگراف به روحانيت متحصن در دانشگاه تهران. تاريخ اردكان، ج1، 570.

 

20/5/1358  برگزاري اولين نماز جمعه در اردكان. نداي يزد، ش 157، 1.

 

13/8/1358  حكم حضرت آيتالله امام خميني (قدس سره) و منصوب نمودن ايشان به سمت نماينده امام و امام جمعه

 

اردكان. صحيفة امام، ج 10، 341.

 

22/8/1358  ارسال پيام به دانشجويان پيرو خط امام جهت تشويق عمل انقلابي آنها در تسخير سفارت آمريكا. همراه با

 

خورشيد، 165.

 

7/4/1360  تلگراف به حضرت آيتالله خامنهاي پس از سوء قصد گروهك فرقان به ايشان و مجروح شدن معظم له. تاريخ اردكان،

 

ج 1، 649.

 

12/4/1361 اقامه نماز بر پيكر مطهر شهيد محراب آيتالله صدوقي، سومين شهيد محراب. كيهان، 12، تير 1361.

 

12/4/1361  برگزاري جلسه‌اي شب هنگام در منزل شهيد صدوقي در مورد انتخاب ايشان به سمت امام جمعه استان يزد. اسوة

 

اخلاق، 16.

 

13/4/1361  قبول مسئوليت جانشيني امام جمعه يزد با فرمان تلفني امام خميني (قدس سره). اسوة اخلاق، 17.

 

15/4/1361  صدور حكم حضرت امام خميني (ره) و منصوب شدن آيتالله خاتمي به سمت نماينده امام و امام جمعه يزد. صحيفة

 

نور، ج 16، 223، كيهان، 16، تير 1361.

 

18/4/1361  اقامه اولين نماز جمعه يزد پس از شهادت شهيد صدوقي به امامت آيتالله خاتمي (ره) در مسجد ملّا اسماعيل يزد.

 

جمهوري اسلامي، 19 تير 1361.

 

20/4/1361  بدرقه تاريخي آيتالله خاتمي(ره) توسط مردم اردكان تا يزد. كيهان، 21، تير 1361.

 

2/7/1361   سخنراني در سمينار مسئولين استان كردستان. به روايت نوار كاست موجود.

 

25/8/1361  افتتاح درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع) در جاده يزد به رفسنجان (مسجد ابوالفضل ع) توسط آيتالله خاتمي(ره). جمهوري

 

اسلامي، س 4، ش 1005، 27 آبان 1361، 4.

 

30/8/1361   بازديد آيتالله خاتمي از استان كردستان. كيهان،30 آبان 1361.

 

1/9/1361    ديدار با رزمندگان اسلام در ارتفاعات مريوان. يادنامة خاتمي، 816.

 

1/9/1361    ديدار با علماء سنندج در شهر سنندج. يادنامة خاتمي، 857.

 

19/9/1361  انتخاب آيتالله خاتمي به عنوان نماينده مردم استان يزد در مجلس خبرگان رهبري. تاريخ اردكان، ص 676 .

 

 

17/11/1361 ديدار و سخنراني با هموطنان كرد در منطقة مهاباد كردستان. به روايت نوار كاست موجود.

 

7/10/1361  سخنراني در كنگره جهاني ائمه جمعه و جماعات در تهران. كيهان، 8 دي 1361.

 

23/5/1362  مصاحبه با خبرنگار فرانسوي. به روايت نوار كاست موجود.

 

18/11/1362 سفر آيتالله خاتمي به زاهدان، كيهان، 18 بهمن 1362.

 

           1363  ديدار با رزمندگان اسلام در ساحل رودخانه شوش.يادنامة خاتمي، 861.

 

1/8/1363   اعلام عزاي عمومي به مناسبت شهادت 26 تن از رزمندگان تيپ الغدير. كيهان، 1 آبان 1363.

 

1/5/1364  حضور در سومين اجلاس سالانه مجلس خبرگان. ملك، س 35، ش 1459، 1 مرداد 1364، 1.

 

30/6/1364 بازگشت از سفر حج تمتع. ملك، س 36، 1368، 30 شهريور 1364، 4.

 

9/2/1365  افتتاح مدرسه علميه شهرستان بم. به روايت نوار كاست موجود.

 

24/7/1365 مراجعت آيتالله خاتمي از سفر زيارتي حضرتثامن الحجج (ع). ملك، س 37، ش 1519، 26 مهر 1365، 1.

 

 

10/10/1365 بيماري قلبي و بستري شدن آيتالله خاتمي. رسالت، 11 دي 1365، 2.

 

22/10/1365 بستري شدن آيتالله خاتمي در بيمارستان حضرت سيد الشهداء يزد. نداي يزد، ش82 ، 1.

 

26/6/1366  ديدار مهندس ميرحسين موسوي نخست وزير وقت با آيتالله خاتمي در يزد (جهت كلنگزدن ساختمان دانشگاه يزد

 

 

و برنامههاي تأمين آب يزد و مسئله جنگ تحميلي). نداي يزد، ش 109، 1.

 

23/4/1367 حضور در جمع رزمندگان تيپ الغدير و بازديد از جبهههاي جنوب (همزمان با عيد غدير خم). اسوه اخلاق، 27.

 

5/8/1367  عروج ملكوتي آيتالله خاتمي در بيمارستان شهداي تجريش تهران در سن 82 سالگي. كلية روزنامههاي منتشره

 

مورخ، 6 آبان 1367.

 

6/8/1376 انتشار پيام تاريخي حضرت امام خميني (قدس سره) به مناسبت رحلت آيت الله خاتمي. كلية روزنامههاي منتشره

 

مورخ، 7 آبان 1367.

 

 
 
۱۳۹۱ اول آبان
فضیلت حج و عید غدیر از دیدگاه آیت الله سید روح الله خاتمی (ره)
۱۳۹۱ بيست و پنجم مهر
مراسم بیست و چهارمین سالیاد آیت الله سید روح الله خاتمی
۱۳۹۱ يازدهم فروردين
گزارش تصویری از نمایشگاه نوروزی "عکس و سند آیت الله سید روح الله خاتمی" /2
۱۳۹۱ يازدهم فروردين
بازديد سيد محمد خاتمي از نمايشگاه پنجره اي به خانه خورشيد
۱۳۹۱ ششم فروردين
گزارشی از نمایشگاه نوروزی "عکس و سند آیت الله سید روح الله خاتمی"
۱۳۹۱ ششم فروردين
گزارش تصویری از نمایشگاه نوروزی "عکس و سند آیت الله سید روح الله خاتمی"
۱۳۹۰ بيست و چهارم اسفند
نوروز91 در خانه فرهنگ خاتمی
۱۳۹۰ ششم آبان
گزارش بیست و سومین سالیاد آیت الله خاتمی(ره ) و حواشی مراسم
۱۳۹۰ ششم آبان
الگوگیری از اخلاق و منش آیت الله خاتمی نیاز جامعه امروز است
۱۳۹۰ پنجم آبان
عالمي که دوست داشت بشنود و بينديشد
 
© خانه فرهنگ خاتمی - 1387 - UNIK