معرفی موسسه

معرفی موسسه

خانه فرهنگ خاتمی

موضوعات موسسه

موضوع موسسه

فعالیتهای علمی ، فرهنگی ، پژوهشی ، هنری و اجتماعی و ارائه و نشر محصولات و خدمات فرهنگی و تحقیقاتی در زمینه های مختلف به منظور رشد و ارتقاء فضای فرهنگی و ایجاد نشاط و پویایی اجتماعی . موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است و یک تشکیلات غیر انتفاعی با مشی فرهنگی پژوهشی و اجتماعی است.

موسسان

اسامی موسسین

آقای سید علی خاتمی
آقای سید محمد رضا خاتمی
آقای محمدرضا تابش
آقای احمد مسجدجامعی
آقای محمد باقریان

تاریخ ثبت

تاریخ ثبت

بیستم مرداد ماه سال هزار و سیصد و هشتاد شمسی
۱۳۸۰/۰۵/۲۰